Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* Wrth ddewis "Ewch", rydych yn derbyn ein telerau ac amodau

Cofrestru i bleidleisio

Mae’n haws na’r disgwyl! Mae angen i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio yn etholiadau a refferenda’r DU

Rhesymau pam y dylech gofrestru i bleidleisio

Rydych chi’n cael lleisio’ch
It gives you a say on who represents you in your local council, in the UK Parliament and in Europe

Sut wyf yn pleidleisio?

Mae rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol i bleidleisio yn etholiadau a refferenda’r DU.   Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gofrestru i bleidleisio.
Y broses o wneud cais am bleidlais bost ar-lein   Pleidleisio drwy ddirprwy

Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio’n barod?

Caiff y gofrestr etholiadol ei chadw gan eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol - gallan nhw ddweud wrthych chi os ydych chi eisoes wedi cofrestru.  Rhowch eich côd post ar y safle yma i ddarganfod gyda phwy i gysylltu.

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Pobl sy’n symud tŷ

home movers

Rwyf newydd symud tŷ, oes angen i mi gofrestru i bleidleiso eto?

Y Lluoedd Arfog

Service voters

Rwy’n aelod o’r Lluoedd Arfog, sut wyf yn cofrestru i bleidleisio?

Pleidleisiwr o Dramor

photo of passports

Rwy’n ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor, a gaf i barhau i gofrestru yn etholiadau’r D.U?

Myfyrwyr

Students

Rwy'n myfyriwr. Sut alla'i pleidleisio?

Dim yn gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano?

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, edrychwch ar ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Fel arall, cysylltwch â’ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol lleol.

Rhannwch y dudalen hon

Gwybodaeth etholiadol

Ar hyn o bryd, nid oes cynlluniau i gynnal etholiadau yn eich ardal chi.

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod

Newyddion

Y diweddaraf o fyd etholiadau'r DU.