Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* Wrth ddewis "Ewch", rydych yn derbyn ein telerau ac amodau

Cofrestru i bleidleisio

Mae’n haws na’r disgwyl! Mae angen i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio yn etholiadau a refferenda’r DU

Rhesymau pam y dylech gofrestru i bleidleisio

Mae pobl ar draws y byd wedi
Mae pobl ar draws y byd wedi marw’n ymladd am yr hawl i bleidleisio ac i fod yn rhan o ddemocratiaeth

Sut wyf yn pleidleisio?

Mae rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol i bleidleisio yn etholiadau a refferenda’r DU.   Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gofrestru i bleidleisio.
Y broses o wneud cais am bleidlais bost ar-lein   Pleidleisio drwy ddirprwy

Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio’n barod?

Caiff y gofrestr etholiadol ei chadw gan eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol - gallan nhw ddweud wrthych chi os ydych chi eisoes wedi cofrestru.  Rhowch eich côd post ar y safle yma i ddarganfod gyda phwy i gysylltu.

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Pobl sy’n symud tŷ

home movers

Rwyf newydd symud tŷ, oes angen i mi gofrestru i bleidleiso eto?

Y Lluoedd Arfog

Service voters

Rwy’n aelod o’r Lluoedd Arfog, sut wyf yn cofrestru i bleidleisio?

Pleidleisiwr o Dramor

photo of passports

Rwy’n ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor, a gaf i barhau i gofrestru yn etholiadau’r D.U?

Myfyrwyr

Students

Rwy'n myfyriwr. Sut alla'i pleidleisio?

Dim yn gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano?

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, edrychwch ar ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Fel arall, cysylltwch â’ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol lleol.

Rhannwch y dudalen hon

Gwybodaeth etholiadol

Ar hyn o bryd, nid oes cynlluniau i gynnal etholiadau yn eich ardal chi.

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

City of London
Electoral Registration Officer
PO Box 270
Guildhall
London
EC2P 2EJ
0800 587 5537
Email City of London

Newyddion

Y diweddaraf o fyd etholiadau'r DU.