Etholiadau llywodraeth leol yng Ngogledd Iwerddon

Y system bleidleisio

Pleidlais drosglwyddadwy sengl

I bwy rwyf yn pleidleisio?

Cynghorwyr i’ch cynrychioli chi ar eich cyngor lleol

Sut i bleidleisio?

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer cwblhau’r papur pleidleisio’n ofalus bob amser, hyd yn oed os ydych chi wedi pleidleisio o’r blaen.

Mae’r papur pleidleisio’n rhestru enw pob ymgeisydd, ynghyd ag enw neu ddisgrifiad eu plaid, logo’r blaid a’u cyfeiriad.

Rhestrwch yr ymgeiswyr yn ôl eich ffefrynnau. Rhowch 1 wrth ymyl yr ymgeisydd y byddech chi’n ddewis gyntaf, 2 wrth eich ail ddewis, a 3 wrth eich trydydd dewis, ac yn y blaen. Gallwch chi restru cyn lleied neu cyn gymaint o ymgeiswyr ag yr ydych chi’n dymuno.

Os ydych chi’n gwneud camgymeriad, gallwch chi ofyn i'r staff pleidleisio i roi papur pleidleisio arall i chi.

Efallai y byddwch chi hefyd yn pleidleisio mewn etholiadau eraill ar yr un diwrnod

Pwy sy’n cael eu hethol?

Dylai ymgeisydd gyrraedd nifer penodol o bleidleisiau sy’n cael ei adnabod fel y cwota.

Caiff y pleidleisiau eu cyfrif mewn camau. Yn y cam cyntaf, dim ond y ffefrynnau cyntaf sy’n cael eu cyfrif. Mae unrhyw un sy’n cyrraedd y cwota’n cael eu hethol. Nid yw’r ymgeisydd etholedig angen unrhyw bleidleisiau a dderbyniwyd sy’n fwy na’r cwota, felly maen nhw’n cael eu trosglwyddo i’r ail ffefryn.

Os nad oes digon o ymgeiswyr wedyn wedi cyrraedd y cwota, ceir gwared â’r ymgeisydd sydd â’r nifer isaf o bleidleisiau, a chaiff eu holl bleidleisiau eu trosglwyddo i’r ffefryn nesaf ar y papurau pleidleisio. Caiff y broses hon ei hailadrodd nes bod digon o ymgeiswyr wedi cael eu hethol i lenwi pob sedd ar y ward.

Rhannwch y dudalen hon

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* Wrth ddewis "Ewch", rydych yn derbyn ein telerau ac amodau

Gwybodaeth etholiadol

Ar hyn o bryd, nid oes cynlluniau i gynnal etholiadau yn eich ardal chi.

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

City of London
Electoral Registration Officer
PO Box 270
Guildhall
London
EC2P 2EJ
0800 587 5537
Email City of London