UK-wide referendum

Welsh content

Rhannwch y dudalen hon

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* Wrth ddewis "Ewch", rydych yn derbyn ein telerau ac amodau

Gwybodaeth etholiadol

Ar hyn o bryd, nid oes cynlluniau i gynnal etholiadau yn eich ardal chi.

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod