UK-wide referendum

Welsh content

Rhannwch y dudalen hon

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* Wrth ddewis "Ewch", rydych yn derbyn ein telerau ac amodau

Gwybodaeth etholiadol

Ar hyn o bryd, nid oes cynlluniau i gynnal etholiadau yn eich ardal chi.

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

City of London
Electoral Registration Officer
PO Box 270
Guildhall
London
EC2P 2EJ
0800 587 5537
Email City of London