Cwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio

Ar y dudalen hon mae'r atebion i gwestiynau cyffredin ynghylch cofrestru i bleidleisio yn y DU.

Sut ydw i'n newid fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol? >


How do I check the electoral register? >


Pwy all gofrestru i bleidleisio yn etholiadau'r DU? >


Sut ydw i'n cofrestru i bleidleisio yn etholiadau'r DU? >


Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio yn etholiadau'r DU? >


Sut alla i gysylltu â'm swyddfa gofrestru etholiadol lleol? >


Pam fod angen i mi gofrestru i bleidleisio? >


A allaf gofrestru i bleidleisio dros y ffôn? >


Os byddaf yn cofrestru i bleidleisio, pa fanylion personol fydd yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol? >


Os byddaf yn cofrestru i bleidleisio, a gaiff fy manylion personol eu rhoi i sefydliadau trydydd parti? >


Rwy'n bryderus bod fy enw yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol; a allaf gofrestru'n ddienw? >


Rwyf wedi cyflwyno fy nghais i gofrestru i bleidleisio – faint o amser y bydd yn ei gymryd er mwyn i'm manylion ymddangos ar y gofrestr? >


Rwyf wedi newid fy enw yn ddiweddar. Sut gallaf ddiweddaru fy manylion ar y gofrestr etholiadol? >


A fydd angen i mi ailgofrestru i bleidleisio os byddaf yn symud tŷ? >


Pam na allaf gael gwiriad credyd? >


A allaf ddileu fy manylion o'r gofrestr etholiadol? >


A all Gweision y Goron, cyflogeion y British Council ac aelodau o'r Lluoedd Arfog sy'n gweithio dramor bleidleisio yn etholiadau'r DU? >


Rwy'n fyfyriwr – pa gyfeiriad y dylwn i ei ddefnyddio i gofrestru i bleidleisio? >


A allaf gofrestru i bleidleisio mewn dau gyfeiriad gwahanol? >


A allaf ddod o hyd ffrind neu berthynas coll ar y gofrestr etholiadol? >


A allaf chwilio'r gofrestr etholiadol ar-lein? >