Pleidleisio drwy ddirprwy

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth am sut i fwrw'ch pleidlais drwy ddirprwy.

Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu os nad ydych yn gallu bwrw'ch pleidlais yn bersonol, gallwch gael rhywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eich rhan.


Ydw i'n gymwys i bleidleisio drwy ddirprwy?

Gall unrhyw un sydd wedi'u cofrestru'n wneud cais am bleidlais ddirprwy.

Pan eich bod yn gwneud cais am bleidlais ddirprwy, mae'n rhaid i chi roi rheswm. Gallwch wneud cais am bleidlais ddirprwy os:

  • nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio ar gyfer un etholiad yn benodol, er enghraifft eich bod chi i ffwrdd ar wyliau
  • oes gennych gyflwr corfforol sy'n golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
  • yw eich cyflogaeth yn golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
  • ydych yn mynychu cwrs addysgiadol sy'n golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
  • ydych yn ddinesydd Prydeinig yn byw tramor
  • ydych yn Was y Goron neu'n aelod o Luoedd Arfog Ei Mawrhydi

Hefyd, dim ond os yw'r person yr ydych am benodi fel dirprwy yn 18 ac wedi (neu yn mynd i fod) wedi'u cofrestru, y gallwch eu penodi fel dirprwy.

Ni all person fod yn ddirprwy ar gyfer mwy na dau o bobl mewn unrhyw un etholiad neu refferendwm, heblaw eu bod yn berthynas agos.

Darganfod mwy am fwrw'ch pleidlais drwy ddirprwy


Gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy

Bydd angen i chi lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen i wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy. Mae ffurflenni gwahanol yn ddibynnol ar y rheswm bod angen pleidlais drwy ddirprwy arnoch.

Lawrlwythwch y ffurflen i bleidleisio drwy ddirprwy mewn etholiad penodol (PDF)

Wedi i chi lenwi'r ffurflen gywir, bydd angen i chi ei hargraffu, llofnodi, a'i anfon yn ôl at eich swyddfa gofrestru etholiadol lleol. Fel arfer, y dyddiad cau yw 5pm, 6 diwrnod gwaith cyn y bleidlais.

I ddod o hyd i fanylion cyswllt eich swyddfa cofrestru etholiadol rhowch eich cod post.

Anabledd

Os na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio oherwydd anabledd, gallwch benodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan.

Lawrlwytho ffurflen ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy oherwydd yn anabledd (PDF)

Addysgiadol

Os fyddwch chi i ffwrdd ar gwrs ar y diwrnod pleidleisio, gallwch benodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan.

Lawrlwythwch y ffurflen ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy os ydych i ffwrdd oherwydd addysg (PDF)

Cyflogaeth

Os fyddwch chi i ffwrdd oherwydd gwaith ar y diwrnod pleidleisio, gallwch benodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan.

Lawrlwythwch y ffurflen ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy os ydych i ffwrdd oherwydd gwaith (PDF)

Tramor

Os ydych yn byw tramor, gallwch benodi rhywun arall i bleidleisio mewn etholiad y DU ar eich cyfer.

Lawrlwythwch y ffurflen ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy os ydych yn byw tramor (PDF)

Gwas y Goron

Os ydych yn gweithio i ffwrdd i'r British Council neu fel Gwas y Goron, gallwch benodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan mewn etholiad y DU.

Lawrlwythwch y ffurflen ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy os ydych yn gweithio fel Gwas y Goron (PDF)

Lluoedd Arfog

Os ydych yn gwasanaethu tramor, gallwch benodi rhywun arall i bleidleisio mewn etholiad y DU ar eich cyfer.

Lawrlwythwch y ffurflen pleidleisio drwy ddirprwy os ydych yn gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog (PDF)

Gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng

Mewn rhai amgylchiadau, pan fo gennych argyfwng sy'n golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais.

Pleidlais Drwy Ddirprwy mewn Argyfwng oherwydd Anabledd

Os cewch chi argyfwng meddygol ar ôl 5pm, 6 diwrnod gwaith cyn y bleidlais, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng (hyd at 5pm ar ddiwrnod yr etholiad).

Lawrlwythwch y ffurflen ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng oherwydd anabledd (PDF).

Pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng oherwydd Galwedigaeth, Gwasanaeth neu Gyflogaeth

Os nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio oherwydd eich galwedigaeth, gwasanaeth neu gyflogaeth, a'ch bod yn dod yn ymwybodol o hyn ar ôl 5pm 6 diwrnod gwaith cyn y bleidlais (hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais).

Lawrlwythwch y ffurflen ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng oherwydd galwedigaeth, gwasanaeth neu gyflogaeth (PDF)